Bez kategorii

„Kozienicka poMOC rowerowa”

Burmistrz Piotr Kozłowski przekazał dobre wieści: Gmina Kozienice otrzymała 16.000 zł dotacji na projekt „Kozienicka poMOC rowerowa”, zakładający instalację 3 samoobsługowych stacji do naprawy rowerów


Celem konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej i aktywizacją życia społecznego i kulturalnego.

Znamy już lokalizacje punktów! Będą to:

  • punkt widokowy w Kępeczkach.
  • bezpośrednie sąsiedztwo pływalni Delfin
  • teren za PSP nr 4 w Koziencach, od strony południowej (w stronę Zagożdżonki i ul. Przemysłowej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *