Bez kategorii

Konferencja naukowa: 200 lat od kasaty klasztoru Benedyktynów w Sieciechowie

Temat dotyczący historii jednego z ciekawych obiektów regionu, zachęcamy zatem do udziału!

Za organizatorem:

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową, która odbędzie się 14 września 2019 r. w Opactwie. Obrady odbędą się w dawnym Pałacu Opata (obecnie budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), który znajduje się przy kościele parafialnym.

Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej z historią klasztoru sieciechowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności jego kasaty, której 200. rocznicę obchodzimy w tym roku. W trakcie wydarzenia swoje referaty wygłoszą znawcy tematyki historii klasztoru sieciechowskiego, dziejów Sieciechowa i okolicznych terenów oraz zagadnień związanych z kasatami klasztornymi. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 i potrwa do godz. 17.00. Organizatorami konferencji są Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opactwie, Stowarzyszenie Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych Sieciech oraz Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Program

11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji

11.20 – 11.40 dr hab. Joanna Kalaga, prof. UW, (Uniwersytet Warszawski) – Archeologia o dziejach opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie

11.40 – 12.00 dr Krzysztof Stalmach – Procedury organów administracyjnych przy przejmowaniu majątku benedyktynów sieciechowskich w okresie kasaty klasztoru

12.00 – 12.20 ks. kan. Wojciech Zdon – Pomiędzy sacrum i profanum. Uwagi o ikonografii portalu kościoła w opactwie sieciechowskim

12.20 – 12.40 dr inż. Andrzej Rypulak (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie) – Klasztor w Opactwie w ogniu walk I Wojny Światowej

12.40 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 13.30 Przerwa na kawę

13.30 – 13.50 ks. dr Michał Krawczyk (Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu) – Zespół pobenedyktyński w Sieciechowie Pomnikiem Historii? Procedury, ochrona, promocja

13.50 – 14.10 Karol Majcher – Majątek nieruchomy benedyktynów sieciechowskich u progu kasaty opactwa. Wybrane problemy

14.10 – 14.30 dr Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielonogórski) – Ekonomiczne aspekty kasaty, na przykładzie klasztoru oo. Cystersów w Koprzywnicy

14.30 – 14.50 br. Efrem Michalski OSB (Opactwo Benedyktynów w Lubiniu) – Obraz benedyktynów w historiografii a benedyktyni w perspektywie Reguły św. Benedykta

14.50 – 15.10 dr Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego zachowanego po benedyktynach sieciechowskich

15.10 – 15.30 Dyskusja

15.45 – 16.30 Zwiedzanie kościoła i zabudowań poklasztornych

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *