Kozienice, mapa z roku 1920 w skali 1:2500

Użyj przycisków + i – dla uzyskania przybliżenia (bądź oddalenia) mapy oraz kursora myszki do przesuwania obszarów.

Mapa udostępniona przez DTP System, Kozienice, ul. Piękna 2

MAPA_-KOZIENICE-_-1920

Skip to content